Aparecemos en el Ranking de los mejores abogados de Extranjería y Nacionalidad en Logroño:

Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară

Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară

Cu siguranță atunci când ne căsătorim nu ne gândim la despărțire, dar suntem oameni,suntem supuși greșelilor și astfel din diferite motive pe parcurs poate apărea și divorțul. O să vă fac mai jos o clasificare a formelor de divorț pentru a ști cu exactitate atunci când este cazul în care formă vă încadrați.

Divorțul din culpă:

-cerut de unul dintre soți atunci când ,din cauza unor motive temeinice,raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

-la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2ani;

Divorțul remediu

-divorțul din motive de sănătate;

-divorțul la cererea unuia dintre soți acceptată de celălalt;

-divorțul consensual care poate fi făcut pe cale judiciară, administrativă sau notarială.

Vă voi prezenta mai jos divorțul prin acord pe cale judiciară.

Competența materială o reprezintă judecătoria în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România.în lipsă unui asemenea acord ,cererea de divorț este de competența judecătoriei Sectorului 5al municipiului București.

Divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat de către instanță de judecată indiferent de durată căsătoriei și indiferent daca există sau nu copii minori rezultați din căsătorie.

Cererea de divorț va fi semnată de ambii soți sau de către un mandatar comun cu procură specială autentică; dacă mandatarul este avocat ,elva certifica semnatura soților, potrivit legii.(subliniem sau evidentializam toată frază prin litere mai pronunțate).

În cererea de divorț soții vor stabili și modalitățile în care au convenit safir soluționate cererile accesorii divorțului.

Primind cererea ,instanta va verifica existența consimțământului liber și neviciat al soților, după care va fixa termen pentru soluționarea cererii în cameră de consiliu.

La termenul de judecată, instanta va verifica dacă soții stăruie în desfacerea căsătoriei pe bază acordului lor și, în caz afirmativ,va trece la judecarea cererii,fără a administra probe cu privire la motivele de divorț.

Soluții

Instanța va pronunța divorțul fără a face mențiune despre culpă soților, prin hotărâre definitivă. (Subliniem hotărâre definitivă)

Cu privire la cererile accesorii:

-prin aceeași hotărâre instanța va lua act de invoiala soților în condițiile legii;

-dacă soții nu se învoiesc asupra cererilor accesorii,instanța va administra probe pentru soluționarea acestora și ,la cererea părților ,va pronunța o hotărâre cu privire la divorț, soluționând totodată și cererile privind exercitarea autorității părințești, contribuția părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor și numele soților după divorț. Hotărârea este definitivă numai în ceea ce privește divorțul. Dacă va considera necesar cu privire la celelalte cereri accesorii instanța va continuă judecată pronunțând o hotărâre supusă cailor de atac prevăzute de lege.

Enviar Mensaje

Se enviará un email al negocio